Roland V-440

  • Efectes: Reajustament de pa i zoom, PinP i Chroma i Luma Key
  • Número entrades: 8
  • Número sortides: 2
  • Senyal d'entrada: Multiformat
  • Senyal de sortida: Multiformat

Categories

Solicita informació

Fes click aquí...